تاریخ : سه شنبه 23 شهريور 1395
کد 552

پیام رییس کنگره
بسم الله الرحمن الرحیم

اساتید محترم، ماماهای گرامی و دانشجویان عزیز

با استعانت از خداوند متعال، دومین کنگره ملی طرح احیای آموزش مامایی بالینی (استقرار اعضای هیأت علمی مامایی در بالین) در تاریخ 26 آبان ماه سال 1395در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و دانشگاه علوم پزشکی اهواز برگزار می¬شود. این رویداد علمی امکان تبادل نظر در راستای دستاوردها ، چالش¬ها و آینده نگاری در زمینه این طرح را برای مسئولین، اساتید و مربیان مامایی و بهداشت باروری فراهم خواهد ساخت .
یکی از نیازهای اساسی جامعه¬ی امروز تربیت ماماهایی است که حرفه مامایی را با اقتدار احیاء کرده و در خدمت به سلامت مادر و کودک و جامعه بکار بندند. افزایش بی¬رویه سزارین و پیامدهای نامطلوب آن، متولیان امر آموزش را در سطح وزارت متبوع وادار به اقداماتی موثر در این زمینه برای پیشگیری از اعمال جراحی غیرضروری نموده است تا هم بار اقتصادی و هم مشکلات مادری و نوزادی کاهش یابد. از جمله این اقدامات، اجرای طرح جذب و استقرار نیروهای هیات علمی با تجربه در بالین بود که از سال 1393 شروع شده¬است. علیرغم وجود چالش¬هایی در اجرای این طرح، به نظر می¬رسد که این برنامه توانسته کیفیت آموزش بالینی را ارتقاء بخشیده، خلاء بین آموزش¬های تئوری و بالینی را پر نموده و دانش آموختگان این رشته را برای خدمات مورد نیاز جامعه آماده¬تر سازد. اینجانب امید دارم که این کنگره بتواند بستر لازم برای ارتقای طرح و رفع چالش¬های آن را فراهم آورد .

دکتر نجمه تهرانیان 
رئیس کنگره 
مشاور وزیر در امور مامایی و رئیس بورد مامایی