تاریخ : يکشنبه 16 اسفند 1394
کد 215

به گزارش شفا نیوز: محمد میرزابیگی گفت: این موسسه به منظور ایجاد امنیت شغلی برای پرستاران ایجاد شده و با بهترین شرایط پرستاران را جذب می‌کند. تمامی مزایای پرستاران جذب شده مشابه پرستاران رسمی است و پایه حقوق آنها بیش از 1.5 میلیون است .

وی افزود: پرستارانی که از این طریق جذب می‌شوند می‌توانند از مزایای قانون بهره وری استفاده کنند و بیمه آنها هم مشکلی نخواهد داشت .

میرزابیگی با اشاره به اینکه در جذب پرستاران توسط شرکت‌ها در گذشته به دلیل اینکه شرکت‌ها به دنبال منافع شخصی بودند تخلفاتی روی داد و موجب بی اعتمادی پرستاران شده بودند تاکید کرد: این موسسه یک شرکت متمرکز است که هیچ انتفاع شخصی در آن وجود ندارد و تا 10 روز آینده شرایط جذب آن اعلام می‌شود و متقاضیان بر اساس شرایط اعلام شده به کار گرفته می‌شوند .

وی ادامه داد: به دلیل امنیت شغلی بالا و نبود انتفاع شخصی، شرایط جذب در این روش به شدت از وضعیت قراردادی و تبصره‌ای بهتر است و مطمئنا پرستاران قراردادی و تبصره‌ای خواهان جذب در این شرکت خواهند شد .

دولت برای تامین نیروی بیمارستان‌های تازه تاسیس مجوز استخدام هفت هزار نیروی بالینی را داده است و برآورد می‌کنیم از طریق این موسسه بیش از هفت هزار نفر را جذب کنیم و البته هیچ سقفی برای جذب نیرو نداریم. حقوق پرستاران جذب شده در این روش از طریق درآمدهای اختصاصی مراکز بهداشتی و درمانی پرداخت می‌شود. با توجه به افزایش هزینه‌های هتلینگ وضع بیمارستان‌ها به لحاظ درآمدی بهتر شده و به شدت دنبال نیرو هستند .

وی اضافه کرد: حدود 200 هزار پرستار کمبود داریم و اولویت جذب با پرستاران بیکار جویای کار است .