تاریخ : دوشنبه 21 تير 1400
کد 2035
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی مراغه؛ چاپار خوشبخت خیر  نیک اندیش مراغی به یاد فرزند مرحومش اکبر خوشبخت تجهیزات بیمارستانی از جمله دستگاه الکتروشوک، تخت احیا، مانیتور ، تخت  ژینکولوژی و کپسول اکسیژن به مبلغ 2 میلیارد ریال  به مرکز جامع سلامت بخش خداجو اهدا کرد.

دکتر تنومند در مراسم تجلیل از خیران سلامت  با اشاره به کار پسندیده و ماندگار خیرین حوزه سلامت گفت: عمل صالح و کار ماندگار توشه و ذخیره برای سفر آخرت بعد از دنیای فانی خواهد بود که در این میان خیرین از این امتیاز برخوردار هستند و در واقع این اعمال نیکوکارانه باقیات و صالحاتی می باشد که هم در دنیا و هم در آخرت اثرات آن مشهود می باشد.

وی تصریح کرد: در جامعه همیشه انسان هایی هستند که در بحث بهداشت و درمان زحمات زیادی می کشند، ولی کاری که خیرین حوزه سلامت انجام می دهند بسیار بزرگ تر و قابل تقدیرتر می باشد.

رییس دانشکده علوم پزشکی مراغه ضمن تاکید بر اینکه خیرین حوزه سلامت معامله ای پر سود را با خدای خود انجام می دهند، افزود: حوزه سلامت به ‌عنوان یکی از شاخصه‌های اصلی امر توسعه در کشور است و خیرین سلامت ما نقش تاثیرگذار و مهم در تامین و ارتقای سطح سلامت در جامعه دارند.

گفتنی است آقای حاجی پور، دیگر خیّر حوزه سلامت مراغی زمینی به مساحت 2000 مترمربع و به ارزش بیش 10 میلیارد ریال  به دانشکده علوم پزشکی مراغه به منظور ساخت مرکز جامع سلامت بخش خداجو اهدا نموده است.

در انتهای این مراسم از دو خیر مراغه‌ای اهدا کننده زمین و تجهیزات به مرکز جامع سلامت بخش خداجو تجلیل و قدردانی شد.