تاریخ : يکشنبه 25 آذر 1397
کد 1349
جلسه آموزشی "کمک به تنفس نوزادان"و" احیای پایه کودکان" طی دو روز متوالی با حضور پزشکان ارایه دهنده خدمات در مراکز/پایگاههای شهری و روستایی با استفاده از پتانسیل معاونت درمان در جهت تعیین مدرسین مجرب از هیئت علمی دانشکده مراغه ، جناب آقای دکتر علیخواه ،متخصص طب اورژانس، و جناب آقای دکتر اهرچی، متخصص نوزادان،  توسط گروه سلامت جمعیت و خانواده برگزار شد.
این جلسه آموزشی با هدف توانمندسازی پزشکان در مواجه با نوزادان و کودکان دارای مشکل تنفسی به خصوص نوزادان نارس در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در جهت کاهش مرگ دوران نوزادی و کودکی با تاکید بر احیای پایه (خارج بیمارستانی) و عناوین آموزشی از قبیل مفاهیم پایه به صورت تئوری و اقدامات عملی با استفاده از مولاژ های کودک و نوزاد ، طریقه پوزیشن دادن در زمان احیا ، طریقه ماساژ دستی ، طریقه باز نمودن راههای تنفسی ، وسایل کمکی مورد نیاز برای نفس دادن و .... ارائه شد.

در این جلسه دستگاه AED معرفی گردید و تاکید شد تا در صورت وجود نیاز برای احیا ، حتما از شخص دیگری برای تماس با اورِژانس کمک گرفته شود.

 معرفی زنجیره بقای کودک ، ترتیب و توالی احیای پایه برای احیاگر غیر حرفه ای از دیگر فعالیت های این جلسه آموزشی بود

.در انتهای جلسه بسته آموزشی ارسالی از اداره سلامت کودکان تکثیر و در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت .

کیفیت برگزاری این جلسه با تکمیل سوالات پره تست و پست تست  مورد سنجش قرار گرفت.
 
  • واحد ارجاع دهنده معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه